Wat GPS is voor het vinden van je route
Is PPS® voor de juiste route in je werk & leven

Over zelfkennis

Zelfkennis  is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van je eigen geest en van je eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele kennis uit te trekken. Het wordt ook wel intra-persoonlijke intelligentie (IPI) genoemd. IPI is in combinatie met EQ véél belangrijker dan bijvoorbeeld IQ (intelligentie)

Beschikken over een gezonde dosis zelfkennis is een groot goed. Als jij jezelf kent, weet je waar je zwakke en sterke punten liggen en ben je in staat je 'blinde vlekken' in je gedrag te minimaliseren. Zelfkennis maakt het gemakkelijker om van je eigen fouten te leren, maar bijvoorbeeld ook om samen te werken met anderen. Bovendien is zelfkennis onontbeerlijk voor een gezonde en succesvolle carrière.

In het algemeen wordt aan zelfkennis maatschappelijk betekenis gehecht doordat  het interactie met medemensen soepeler maakt. Iemand met weinig zelfkennis maakt volgens psychologische inzichten vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. Ook wordt verondersteld dat als jij jezelf beter kent minder onderhevig bent aan een kwetsbaar ego.

Op het Orakel van Delphi stond de spreuk " Gnothi seauton" wat betekent:  ken uzelf. Het is nog steeds één van de bekendste filosofische aforismen en houdt in dat voor het verwerven van ware kennis je eerst zelfkennis moet verwerven. Zelfkennis begint bij zelfreflectie: nadenken over jezelf. Immers, niet altijd alles loopt zoals jij het zou willen. Motivatieproblemen, stress, conflicten kunnen je gaan belemmeren in je functioneren. Het is belangrijk om die problemen goed doordacht aan te pakken. Zelfkennis kan daarbij heel goed van pas komen. Het kan je inzicht geven in de oorzaken van de problemen en je helpen bij het oplossen  ervan.

Als je goed functioneert sta je open voor ervaringen, leef je in het heden, erken je vrijheid en neem je verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Daarom maak ik gebruik van onderzoek in de Persoonlijke Positionerings Strategie : na het onderzoek (zie hier) ken jij jezelf en staat de weg open naar het doel dat je wilt bereiken.

Zelfkennis kun je gebruiken om iets te verbeteren of iets te veranderen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen